In de afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en gemeente samen met een extern ontwerpbureau een ontwerp voor het Kerkplein gemaakt. Zij hebben dit voorlopige ontwerp aan de omgeving en belanghebbenden gepresenteerd.

Ontwerp

Het voorlopige ontwerp voor het kerkplein heeft als uitgangspunt dat het een plein wordt waar voetgangers de ruimte krijgen en waar auto’s, scooters en fietsers te gast zijn.