iHoorn.nl Local Guide Google logo

Akkoord plan Holenkwartier

Holenkwartier is de naam voor een nieuw woon- en werkgebied dat projectontwikkelaar Terra Marique op de voormalige Philipslocatie wil ontwikkelen.

Het college vraagt de gemeenteraad om het ontwerpbestemmingsplan Holenkwartier en bijbehorende plannen in procedure te brengen.

Lees verder