iHoorn.nl Local Guide Google logo
Raad unaniem enthousiast over ontwikkeling Poort van Hoorn

Raad unaniem enthousiast over ontwikkeling Poort van Hoorn

26 september 2019

De raad toonde zich unaniem enthousiast over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en de ambitiesprong die deze betekenen. Vooral doorpakken en snel de schop in de grond, gaf de raad mee.

Samen met NS Stations, Provincie Noord-Holland en ProRail werkte de gemeente Hoorn de afgelopen periode aan een raamwerk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu

Belangrijkste ambitie is om een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Kwaliteit is daarin het sleutelwoord; van de bebouwing, maar ook van de inrichting van de openbare ruimte. Het betekent dat er een mix van functies (wonen, werken, recreëren) moet ontstaan, die zorgt voor een levendig gebied. In het gebied kunnen minimaal 1.000 woningen worden toegevoegd. Het gaat dan om vernieuwende stadse woonmilieus die iets toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. Mogelijkheden om de ruimtelijke impact van het parkeren in het gebied te beperken worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door dit deels ondergronds op te lossen, dubbelgebruik en/of een schaalbare parkeeroplossing, die kan meebewegen met de behoefte.

Welkom in Hoorn

Ook moet het gebied bezoekers en gebruikers verwelkomen in de stad. Je moet dus het gevoel hebben dat je in Hoorn bent, niet dat je van hieruit naar de stad loopt. Belangrijk daarbij is om over het spoor in plaats van een loopbrug een ‘podium’ te bouwen, met verblijfskwaliteit. Hierdoor worden de noord- en de zuidkant beter aan elkaar verbonden en werkt het als een rode loper richting de binnenstad.

Multimodaal knooppunt voor Westfriesland

En tot slot willen de partijen een goed functionerend multimodaal knooppunt voor de regio Westfriesland ontwikkelen, waar vervoersstromen (van trein tot voetganger) logisch op elkaar aansluiten. Alles gericht op een snelle en comfortabele overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel. Omdat het gros van de reizigers en gebruikers niet uit de binnenstad komt, is het ook logisch om dit knooppunt meer aan de kant van het transferium te organiseren. Doordat het busstation naar het transferium te verhuizen, ontstaat er aan de noordkant een nieuwe hoofdentree van het station. Ook komt hier er een fietsenstalling voor minimaal 3.000 fietsen.

Unaniem

Een amendement om de raad goed te betrekken bij de ontwikkelingen en om alle (deel)plannen voor besluitvorming voor te leggen aan de raad werd unaniem aangenomen.

Via Hoorn.nl

Hoorn in beeld

iHoorn.nl is een fotoblog over Hoorn en haar inwoners.Op iHoorn.nl zie je iedere dag nieuwe foto's, de laatste nieuwtjes en de leukste tips of wetenswaardigheden. Volg ons op Twitter of like onze Facebookpagina en kijk met ons mee.

Plaats een reactie